Wolność

 

Cytaty, sentencje i złote myśli o wolności:

 


„Wolność jest nic nie warta, jeśli nie zawiera wolności do popełniania błędów”.

Autor: Mahatma Gandhi
Temat: Wolność
Inne Języki


“Prawdziwi liderzy muszą być gotowi poświęcić wszystko dla wolności swoich ludzi.”

Autor: Nelson Mandela
Temat: PrzywództwoWolnośćInspirujące
Inne Języki


„Wolność, kiedy już się zakorzeni, jest rośliną szybkiego wzrostu”.

Autor: George Washington
Temat: Wolność
Inne Języki


“Demokracja jest wtedy, kiedy dwa wilki i owca głosują, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, kiedy dobrze uzbrojona owca podważa wynik głosowania!”

Autor: Benjamin Franklin
Temat: Demokracja, Wolność
Inne Języki


“Kiedy człowiek jest pozbawiony prawa do życia w jakie wierzy, nie ma wtedy wyboru, musi stać się przestępcą.”

Autor: Nelson Mandela
Temat: Wolność
Inne Języki


“Wolność oznacza odpowiedzialność. A to jest właśnie to, czego się większość ludzi obawia.”

Autor: George Bernard Shaw
TEmat: WolnośćOdpowiedzialność
Inne Języki


“Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza ona prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć.”

Autor: George Orwell
TEMAT: Wolność
Inne Języki


“Żeby być wolnym nie wystarczy zrzucić swoich łańcuchów, lecz trzeba żyć w sposób, który szanuje i zwiększa wolność innych.”

Autor: Nelson Mandela
Temat: TolerancjaWolność
Inne Języki


“Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody”.

Autor: Abraham Lincoln
Temat: 
Wolność
Inne Języki


“Ci którzy rezygnują z wolności w imię odrobiny tymczasowego bezpieczeństwa, nie zasługują ani na wolność ani bezpieczeństwo.”

Autor: Benjamin Franklin
Temat: Wolność, Bezpieczeństwo
Inne Języki


“Niech zapanuje wolność. Słońce nigdy nie świeciło nad tak wspaniałym ludzkim osiągnięciem.”

Autor: Nelson Mandela
Temat: Wolność
Inne Języki


“Nikt nie jest tak bardzo zniewolony jak ktoś, kto czuje się wolnym, podczas gdy w rzeczywistości nim nie jest”.

Autor: Johann Wolfgang Goethe
Temat: Wolność
Inne Języki


“Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że dwa i dwa to cztery. Z niego wynika reszta.”

Autor: George Orwell
TEMAT: Wolność
Inne Języki


“Pieniądze nie zapewnią sukcesu, wolność do ich zarabiania jak najbardziej.”

Autor: Nelson Mandela
Temat: PieniądzeSukcesWolność
Inne Języki