Wiedza

 

Cytaty i złote myśli o wiedzy:

 


„Prawdziwa wiedza to świadomość rozmiarów własnej ignorancji.”

Autor: Konfucjusz
Temat: Wiedza, Ignorancja
Inne Języki


„Inwestycja w wiedzę przynosi najlepsze odsetki.”

Autor: Benjamin Franklin
Temat: Wiedza, Inwestycja
Inne Języki


„Dobre życie jest inspirowane miłością i kierowane wiedzą.”

Autor: Bertrand Russell
Temat: Życie, MiłośćWiedza
Inne Języki


„Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy.”

Autor: Arystoteles
Temat: Wiedza, Ludzka natura
Inne Języki


“Wszelkie formy wiedzy prowadzą ostatecznie do samopoznania.”

Autor: Bruce Lee
Temat: Wiedza
Inne Języki


„Myślenie jest ważniejsze niż wiedza, ale nie ważniejsze niż obserwacja.”

Autor: Johann Wolfgang Goethe
Temat: Myślenie, Wiedza
Inne Języki


„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza jest ograniczona. Wyobraźnia ogarnia świat.”

Autor: Albert Einstein
Temat: WybraźniaWiedza
Inne Języki


„To czego ludzie naprawdę chcą to nie wiedza lecz pewność.”

Autor: Bertrand Russell
Temat: Wiedza, Pewność
Inne Języki


“Wiedza zapewni ci potęgę, a charakter uznanie.”

Autor: Bruce Lee
Temat: Wiedza, WŁadza, Charakter, Szacunek
Inne Języki


„Kto wie, nie mówi. Kto mówi, ten nie wie.”

Autor: Lao Tse
Temat: Wiedza, Ignorancja
Inne Języki