Przywództwo

 

Cytaty i sentencje o przywództwie:

 


„Zarządzanie, to robienie rzeczy we właściwy sposób; przywództwo to robienie właściwych rzeczy.”

Autor: Peter Drucker
Temat: Zarządzanie, Przywództwo
Inne języki


„Prowadzić ludzi, to znaczy iść za nimi.”

Autor: Lao Tse
Temat: Przywództwo
Inne Języki


„Trzymaj się z dala od ludzi, którzy próbują pomniejszać Twoje ambicje. Mali ludzie zawsze tak robią, a naprawdę wielcy sprawiają, że czujesz, że i Ty możesz być wielki.”

Autor: Mark Twain
Temat: Przywództwo, Inspirujące, Ambicja
Inne Języki


„Ludzie, którzy zmienili oblicze świata, nigdy nie dokonywali tego wpływając na rządzących, lecz zawsze porywając masy.”

Autor: Napoleon Bonaparte
Temat: Przywództwo
Inne Języki


„Żadna instytucja nie może prawdopodobnie przetrwać jeżeli do zarządzania nią potrzebuje geniuszy lub supermenów. Musi być ona zorganizowana w taki sposób aby mogła być prowadzona pod przywództwem złożonym ze zwykłych ludzi.”

Autor: Peter Drucker
Temat: Zarządzanie, Przywództwo
Inne języki


„Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, aby ci przynieśli drzewo, przygotowali narzędzi, nie przydzielaj zadań i pracy, lecz wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem.”

Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Temat: Motywacja, Pragnienie, MotywacyjnePrzywództwo
Inne Języki


„Łatwo się nauczyć panowania, trudniej rządzenia.”

Autor: Johann Wolfgang Goethe
Temat: Przywództwo
Inne Języki


„Nie czekaj na liderów. zrób to sam, osoba po osobie.”

Autor: Matka Teresa
Temat: DziałaniePrzywództwo
Inne Języki


„Zły przywódca to ten, którym ludzie gardzą. Dobry przywódca to ten, którego ludzie szanują. Wielki przywódca to ten, przy którym ludzie mówią: ‘Zrobiliśmy to sami’.”

Autor: Lao Tse
Temat: Przywództwo
Inne Języki


„Prawdziwi liderzy muszą być gotowi poświęcić wszystko dla wolności swoich ludzi.”

Autor: Nelson Mandela
Temat: PrzywództwoWolnośćInspirujące
Inne Języki