Okazja

 

Cytaty i złote myśli o okazji i szansie:

 


„Pokonane trudności są zdobytymi szansami.”

Autor: Winston Churchill
Temat: TrudnośćOkazja
INNE JĘZYKI


„Okazje są zaprzepaszczane przez większość ludzi, bo są ubrane w fartuchy i wyglądają jak praca.”

Autor: Thomas Alva Edison
Temat: Okazja, Praca, Motywacyjne
Inne Języki


„Pośrodku trudności leży okazja.”

Autor: Albert Einstein
Temat: TrudnośćOkazja
Inne Języki


„Pesymista widzi przeciwność w każdej okazji, optymista widzi okazję w każdej przeciwności.”

Autor: Winston Churchill
Temat: TrudnośćOkazjaPozytywne myślenie, Optymizm, Pesymizm
INNE JĘZYKI


„Przedsiębiorca zawsze poszukuje zmiany, reaguje na nią i wykorzystuje jako szansę.”

Autor: Peter Drucker
Temat: Biznes, OkazjaZmiana
Inne języki


„Porażka jest po prostu okazją, aby zacząć ponownie, tym razem bardziej inteligentnie.”

Autor: Henry Ford
Temat: PorażkaOkazjaPoczątek, Motywacyjne
Inne Języki