Obojętność

 

Cytaty i złote myśli o obojętności:

 


“Kto zła nie karze, każe je czynić.”

Autor: Leonardo da Vinci
Temat: Obojętność, Zło
Inne języki


„Wiedzieć co prawe, lecz tego nie czynić jest najgorszym tchórzostwem.”

Autor: Konfucjusz
Temat: ObojętnośćTchórzostwo
Inne Języki


„Największym grzechem wobec innych istot nie jest nienawiść tylko obojętność w stosunku do nich. To jest istota niehumanitaryzmu”.

Autor: George Bernard Shaw
Temat: NienawiśćObojętność
Inne Języki


„Świat jest niebezpiecznym miejscem do życia nie przez tych, którzy są źli, lecz przez tych, którzy nic z tym nie robią.”

Autor: Albert Einstein
Temat: Świat, Zło, Bierność, Obojętność
Inne Języki


„Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.”

Autor: Martin Luther King
Temat: WrogośćPrzyjaźń, MilczenieObojętność
Inne Języki