Mądrość

 

Cytaty i złote myśli o mądrości:

 


„Sztuka mądrości polega na tym, by wiedzieć, co należy przeoczyć.”

Autor: William James
Temat: Mądrość
Inne języki


„Człowiek, który zadaje pytanie, jest głupcem przez minutę. Człowiek, który nie zadaje pytań, jest głupcem przez całe życie.”

Autor: Konfucjusz
Temat: MądrośćGłupota, Uczenie się
Inne Języki


„Miej odwagę posługiwać się swym własnym rozumem.”

Autor: Immanuel Kant
Temat: 
Odwaga, MyśleniemĄdrośćRozsądek
Inne Języki


„Mądrość to córka doświadczenia.”

Autor: Leonardo da Vinci
Temat: Mądrość, Doświadczenie
Inne języki


“Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.”

Autor: Bruce Lee
Temat: MądrośćGłupota, Uczenie sięInspirujące
Inne Języki


„Mądrość można znaleźć tylko w prawdzie”.

Autor: Johann Wolfgang Goethe
Temat: MądrośćPrawda
Inne Języki


„Głupiec myśli, że ma dość rozumu; mędrzec wie, jak wiele mu brakuje”.

Autor: William Szekspir
Temat: MądrośćGłupota
Inne Języki


„Tragedią życia jest to, że starzejemy się zbyt wcześnie a mądrzejemy zbyt późno.”

Autor: Benjamin Franklin
Temat: ŻycieWiek, mĄdrość
Inne Języki


„Tylko najmądrzejsi i najgłupsi nigdy się nie zmieniają.”

Autor: Konfucjusz
Temat: ZmianaMądrośćGłupota
Inne Języki


„Człowiek mądry może zmienić zdanie, głupiec nigdy.”

Autor: Immanuel Kant
Temat: 
ZmianaMądrośćGłupota, Myślenie
Inne Języki


„Ten, kto zna innych, jest mądry. Ten, kto zna siebie samego, jest oświecony.”

Autor: Lao Tse
Temat: WiedzamĄdrośćGeniusz
Inne Języki