Kreatywność

 

Cytaty i aforyzmy o kreatywności:

 


“Największym wrogiem kreatywności jest rozsądek.”

Autor: Pablo Picasso
Temat: KreatywnośćRozsądek
Inne Języki


“Sekretem kreatywności jest wiedzieć, jak ukryć swoje źródła”.

Autor: Albert Einstein
Temat: Kreatywność
Inne Języki


“Widzisz różne rzeczy i pytasz: dlaczego? Natomiast ja marzę o rzeczach, których nigdy nie było i pytam: dlaczego nie?”

Autor: George Bernard Shaw
TEmat: InspirująceKreatywność
Inne Języki


“Szukam wielu ludzi, którzy dysponują nieograniczonymi zasobami niewiedzy na temat rzeczy niemożliwych.”

Autor: Henry Ford
Temat: InspirująceKreatywnośćIgnorancja
Inne Języki


“Moje życie nie zadowoliło mnie, więc ja je wykreowałam.”

Autor: Coco Chanel
Temat: Życie, SamorealizacjaInspirująceKreatywność
Inne Języki


“Prawdziwa tajemnica świata tkwi w tym, co widzialne, a nie w tym, co niewidzialne.”

Autor: Oscar Wilde
Temat: Świat, InspirująceKreatywność
Inne Języki


“Inspiracja istnieje ale musi Cię znaleźć przy pracy.”

Autor: Pablo Picasso
Temat: KreatywnośćPostęp, praca, Działanie
Inne Języki


“Kreatywność to inteligencja, która się bawi.”

Autor: Albert Einstein
Temat: InteligencjaKreatywność
Inne Języki