Głupota

 

Cytaty, aforyzmy i złote myśli o głupocie:

 


“Mądry nauczy się więcej z głupiego pytania, niż głupiec z mądrej odpowiedzi.”

Autor: Bruce Lee
Temat: MądrośćGłupota, Uczenie sięInspirujące
Inne Języki


„Głupiec myśli, że ma dość rozumu; mędrzec wie, jak wiele mu brakuje”.

Autor: William Szekspir
Temat: MądrośćGłupota
Inne Języki


„Nie ma na całym świecie nic bardziej niebezpiecznego niż szczera ignorancja i skrupulatna głupota.”

Autor: Martin Luther King
Temat: IgnorancjaGłupota
Inne Języki


„Szczerość jest niebezpieczna, chyba że jesteś także głupi”.

Autor: George Bernard Shaw
Temat: Uczciwość, Głupota
Inne Języki


„Jedynym grzechem jest głupota”.

Autor: Oscar Wilde
Temat: Grzech, Głupota
Inne Języki


„Niemożliwe to słowo, które można znaleźć wyłącznie w słowniku głupców.”

Autor: Napoleon Bonaparte
Temat: NastawienieMyślenieGłupotaMotywacyjne
Inne Języki


„Tylko najmądrzejsi i najgłupsi nigdy się nie zmieniają.”

Autor: Konfucjusz
Temat: ZmianaMądrośćGłupota
Inne Języki


„Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.”

Autor: Mark Twain
Temat: MilczenieGłupota
Inne Języki


„Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej”.

Autor: Albert Einstein
Temat: ŚwiatGłupotaCzłowiek
Inne Języki


„Człowiek mądry może zmienić zdanie, głupiec nigdy.”

Autor: Immanuel Kant
Temat: 
ZmianaMądrośćGłupota, Myślenie
Inne Języki


„Popisywanie się jest wyobrażeniem głupca o chwale.”

Autor: Bruce Lee
Temat: Głupota
Inne Języki


„My kobiety potrzebujemy piękna, aby kochali nas mężczyźni i głupoty, aby kochać ich.”

Autor: Coco Chanel
Temat: Mężczyźni, KobietyPiękno, Miłość, Głupota
Inne Języki


„Człowiek, który zadaje pytanie, jest głupcem przez minutę. Człowiek, który nie zadaje pytań, jest głupcem przez całe życie.”

Autor: Konfucjusz
Temat: MądrośćGłupota, Uczenie się
Inne Języki