Doświadczenie

 

Cytaty i złote myśli o doświadczeniu:

 


“Nie wystarczy wiedzieć, musimy stosować; nie wystarczy chcieć, musimy działać.”

Autor: Johann Wolfgang Goethe
Temat: WiedzaDziałanieDoświadczenie
Inne Języki


“Bądź dzielny. Podejmuj ryzyko. Nic nie jest w stanie zastąpić doświadczenia.”

Autor: Paulo Coelho
Temat: Odwaga, RyzykoDoświadczenie
Inne Języki


“Mądrość to córka doświadczenia.”

Autor: Leonardo da Vinci
Temat: Mądrość, Doświadczenie
Inne języki


„Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem.”

Autor: Konfucjusz
Temat: Uczenie się, Doświadczenie
Inne Języki


“To, że wszystka nasza wiedza zaczyna się od doświadczenia, nie ulega żadnej wątpliwości.”

Autor: Immanuel Kant
Temat:
 Wiedza, Doświadczenie
Inne Języki


“Sama wiedza nie wystarczy, trzeba umieć ją zastosować. Nie wystarczy chcieć. Trzeba wszystko wprowadzać w życie.”

Autor: Bruce Lee
Temat: WiedzaDziałanieDoświadczenie
Inne Języki


“Doświadczenie to nazwa, którą każdy nadaje swoim błędom.”

Autor: Oscar Wilde
Temat: DoświadczenieBłąd
Inne Języki