Stanislaw Jerzy Lec


ENGLISH

 

“Sometimes the devil tempts me to believe in God”.

Author: Stanislaw Jerzy Lec
Topic: 


DEUTSCH

 

“Manchmal versucht mich der Teufel, an Gott zu glauben”.

Autor: Stanislaw Jerzy Lec
Thema:


ESPAÑOL

 

“A veces el diablo me tienta a que yo crea en Dios”.

Autor: Stanislaw Jerzy Lec
Tema:


FRANÇAIS

 

“Je suis parfois tenté par le diable de croire en Dieu”.

AuTEUR: Stanislaw Jerzy Lec
Sujet:


ITALIANO

 

”A volte il Diavolo mi induce nella tentazione di credere in Dio”.

Autore: Stanislaw Jerzy Lec
Argomento: 


POLSKI

 

„Czasem mnie diabeł kusi, by uwierzyć w Boga”.

Autor: Stanisław Jerzy Lec
Temat: 


PORTUGUÊS

 

“Às vezes o Diabo me tenta a acreditar em Deus”.

Autor: Stanislaw Jerzy Lec
Tema: