Stanislaw Jerzy Lec


ENGLISH

 

“Do I believe? God only knows”.

Author: Stanislaw Jerzy Lec
Topic: Faith, God 


DEUTSCH

 

“Ob ich gläubig bin? Das weiß nur Gott allein”.

Autor: Stanislaw Jerzy Lec
Thema: Glaube. Gott


ESPAÑOL

 

“¿Soy o no creyente? Sólo Dios lo sabe”.

Autor: Stanislaw Jerzy Lec
Tema: Fe, Dios


FRANÇAIS

 

“Si je suis croyant ? Dieu seul le sait”.

AuTEUR: Stanislaw Jerzy Lec
Sujet: Foi, 
Dieu


ITALIANO

 

“Se sono credente? Dio solo lo sa”.

Autore: Stanislaw Jerzy Lec
Argomento: Fede, Dio


POLSKI

 

„Czy jestem wierzący? Bóg jedyny raczy wiedzieć”.

Autor: Stanisław Jerzy Lec
Temat: Wiara, Bóg


PORTUGUÊS

 

“Se sou crente? Só Deus sabe”.

Autor: Stanislaw Jerzy Lec
Tema: Fé, Deus