Stanislaw Jerzy Lec


ENGLISH

 

“You must first have a lot of patience to learn to have patience”.

Author: Stanislaw Jerzy Lec
Topic: 


DEUTSCH

 

“Es bedarf großer Geduld, um sie zu lernen”.

Autor: Stanislaw Jerzy Lec
Thema:


ESPAÑOL

 

“Uno primero debe tener mucha paciencia para aprender a tener paciencia”.

Autor: Stanislaw Jerzy Lec
Tema:


FRANÇAIS

 

“Il faut d’abord avoir beaucoup de patience pour apprendre à être patient”.

AuTEUR: Stanislaw Jerzy Lec
Sujet:


ITALIANO

 

“Bisogna avere molta pazienza per apprendere ad essere pazienti”.

Autore: Stanislaw Jerzy Lec
Argomento: 


POLSKI

 

„Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć”.

Autor: Stanisław Jerzy Lec
Temat: 


PORTUGUÊS

 

“Você tem que ter muita paciência para aprender a ter paciência”.

Autor: Stanislaw Jerzy Lec
Tema: