Seneka Młodszy

 

 

 


“Errare humanum est.”
“Błądzić jest rzeczą ludzką.”

Autor: Seneka Młodszy
Temat: 
Inne Języki


“Manus manum lavat.”
“Ręka rękę myje.”

Autor: Seneka Młodszy
Temat: 
Inne Języki