Michael Jordan


“Wielokrotnie w życiu, raz po raz, ponosiłem porażki i dlatego w końcu odniosłem sukces.”

Autor: Michael Jordan
Temat: Sukces, Porażka
Inne Języki


“Moimi bohaterami są i byli moi rodzice. Nie mogę sobie wyobrazić, żebym mógłbym mieć innych bohaterów.”

Autor: Michael Jordan
Temat:
Inne Języki