Albert Einstein


„Nie wszystko co można policzyć  się liczy, i nie wszystko co się liczy może być policzone.”

Autor: Albert Einstein
Temat:
Inne Języki


„Miarą inteligencji jest zdolność do zmiany.”

Autor: Albert Einstein
Temat: InteligencjaZmiana
Inne Języki


„Jedynym źródłem wiedzy jest doświadczenie.”

Autor: Albert Einstein
Temat:
Inne Języki


„Nauka jest wspaniałym zajęciem, o ile nie musimy z niej czerpać środków do życia.”

Autor: Albert Einstein
Temat:
Inne Języki


„Rozwój intelektualny należy rozpocząć w momencie narodzin i zakończyć dopiero w chwili śmierci.”

Autor: Albert Einstein
Temat:
Inne Języki


„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki.”

Autor: Albert Einstein
Temat:
Inne Języki


„Czasem najwięcej płaci się za rzeczy, które otrzymuje się za darmo.”

Autor: Albert Einstein
Temat:
Inne Języki


„Najwyższa sztuka nauczyciela – obudzić radość twórczej ekspresji i wiedzy.”

Autor: Albert Einstein
Temat:
Inne Języki


„Najbardziej niezrozumiałą kwestią dotyczącą świata jest to, że on jest zrozumiały.”

Autor: Albert Einstein
Temat:
Inne Języki


„Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniom o przyszłości.”

Autor: Albert Einstein
Temat:
Inne Języki