Johann Wolfgang von Goethe


ENGLISH

 

“One always has time enough, if one will apply it well.”

Author: Johann Wolfgang Goethe
Topic: Time


DEUTSCH

 

“Wir haben genug Zeit, wenn wir sie nur richtig verwenden.”

Autor: Johann Wolfgang Goethe
Thema: Zeit


ESPAÑOL

 

“Siempre tenemos tiempo suficiente, si lo usamos justamente.”

Autor: Johann Wolfgang Goethe
Tema: Tiempo


FRANÇAIS

 

“Nous avons toujours assez de temps si nous l’utilisons correctement.”

Auteur: Johann Wolfgang Goethe
Sujet: Temps


ITALIANO

 

“Avremo tempo a sufficienza, se solo lo useremo nel modo giusto.”

Autore: Johann Wolfgang Goethe
Argomento: Tempo


POLSKI

 

“Zawsze mamy dość czasu, jeżeli potrafimy wykorzystać go właściwie.”

Autor: Johann Wolfgang Goethe
Temat: Czas


PORTUGUÊS

 

“Sempre temos tempo suficiente se dele fazemos bom uso.”

Autor: Johann Wolfgang Goethe
Tema: Tempo