Winston Churchill


ENGLISH

 

“We are all worms. But I believe that I am a glow-worm.”

Author: Winston Churchill
Topic: 


DEUTSCH

 

“Wir sind alle Würmchen, nur glaube ich, dass ich ein Glühwürmchen bin.”

Autor: Winston Churchill
Thema: 


ESPAÑOL

 

“Todos somos gusanos. Pero yo creo que soy una luciérnaga.”

Autor: Winston Churchill
Tema: 


FRANÇAIS

 

“Nous sommes tous des vers. Mais je crois que je suis une luciole.”

Auteur: Winston Churchill
Sujet:


ITALIANO

 

“Siamo tutti vermi. Ma io credo di essere una lucciola.”

Autore: Winston Churchill
Argomento: 


POLSKI

 

“Wszyscy jesteśmy robakami, tyle że mnie wydaje się, że jestem robaczkiem świętojańskim.”

Autor: Winston Churchill
Temat: 


PORTUGUÊS

 

“Não passamos de minhocas. Mas acredito ser uma minhoca que brilha.”

Autor: Winston Churchill
Tema: