William Shakespeare


ENGLISH

 

“Speak low, if you speak love.”

Author: William Shakespeare
Topic: 


DEUTSCH

 

“Sprich leise, wenn du über die Liebe sprichst.”

Autor: William Shakespeare
Thema:


ESPAÑOL

 

“Habla bajo, si hablas de amor.”

Autor: William Shakespeare
Tema: 


FRANÇAIS

 

“Parlez bas, si vous parlez amour.”

Auteur: William Shakespeare
Sujet:


ITALIANO

 

“Parla piano, se parli d’amore.”

Autore: William Shakespeare
Argomento:


POLSKI

 

“Mów szeptem, jeśli mówisz o miłości.”

Autor: William Szekspir
Temat:


PORTUGUÊS

 

“Falais baixo se falais de amor.”

Autor: William Shakespeare
Tema: