William Shakespeare


ENGLISH

 

“The rest is silence”. 

Author: William Shakespeare
Topic: Silence


DEUTSCH

 

“Der Rest ist Schweigen”.

Autor: William Shakespeare
Thema: Schweigen


ESPAÑOL

 

“El resto es silencio”.

Autor: William Shakespeare
Tema: Silencio


FRANÇAIS

 

“Le reste est silence”.

Auteur: William Shakespeare
Sujet: 
Silence


ITALIANO

 

“Il resto è silenzio”.

Autore: William Shakespeare
Argomento: 
Silenzio


POLSKI

 

„Reszta jest milczeniem”.

Autor: William Szekspir
Temat: Milczenie


PORTUGUÊS

 

“O resto é silêncio”.

Autor: William Shakespeare
Tema: Silêncio