Oscar Wilde


ENGLISH

 

“I have nothing to declare except my genius.”

Author: Oscar Wilde
Topic:


DEUTSCH

 

“Ich habe nichts zu verzollen als mein Genie.”

Autor: Oscar Wilde
Thema:


ESPAÑOL

 

“No tengo nada que declarar, excepto mi genio.”

Autor: Oscar Wilde
Tema:


FRANÇAIS

 

“Je n’ai rien à déclarer – À part mon génie.”

Auteur: Oscar Wilde
Sujet: 


ITALIANO

 

“Non ho niente da dichiarare tranne il mio genio.”

Autore: Oscar Wilde
Argomento: 


POLSKI

 

“Nie mam nic do zadeklarowania, z wyjątkiem własnego geniuszu.”

Autor: Oscar Wilde
Temat:


PORTUGUÊS

 

“Não tenho nada a declarar a não ser a minha genialidade.”

Autor: Oscar Wilde
Tema: