Oscar Wilde


ENGLISH

 

“I am not young enough to know everything.”

Author: Oscar Wilde
Topic: KnowledgeYouth


DEUTSCH

 

“Ich bin nicht jung genug um alles zu wissen.”

Autor: Oscar Wilde
Thema: Wissen, Jugend


ESPAÑOL

 

“No soy tan joven como para saberlo todo.”

Autor: Oscar Wilde
Tema: ConocimientoJuventud


FRANÇAIS

 

“Je ne suis pas assez jeune pour tout connaître.”

Auteur: Oscar Wilde
Sujet: ConnaissanceJeunesse


ITALIANO

 

“Non sono più giovane abbastanza per sapere tutto.”

Autore: Oscar Wilde
Argomento: ConoscenzaGiovinezza


POLSKI

 

“Nie jestem wystarczająco młody aby wiedzieć wszystko.”

Autor: Oscar Wilde
Temat: WiedzaMłodość


PORTUGUÊS

 

“Não sou jovem o suficiente para saber tudo.”

Autor: Oscar Wilde
Tema: ConhecimentoJuventude