Oscar Wilde


ENGLISH

 

“Bigamy is having one spouse too many. Monogamy is the same.”

Author: Oscar Wilde
Topic: Marriage, Wife


DEUTSCH

 

“Bigamie ist es, eine Frau zu viel zu haben, Monogamie dasselbe.”

Autor: Oscar Wilde
Thema: Ehe, Ehefrau


ESPAÑOL

 

“Bigamia es tener una esposa de mas. Monogamia es lo mismo.”

Autor: Oscar Wilde
Tema: MatrimonioEsposa


FRANÇAIS

 

“La bigamie consiste à avoir une femme en trop. La monogamie aussi d’ailleurs.”

Auteur: Oscar Wilde
Sujet: MariageÉpouse


ITALIANO

 

“La bigamia è avere una moglie di troppo. La monogamia lo stesso.”

Autore: Oscar Wilde
Argomento: MatrimonioMoglie


POLSKI

 

“Bigamia polega na tym że ma się o jedną żonę za dużo. Monogamia też.”

Autor: Oscar Wilde
Temat: Małżeństwo, Żona


PORTUGUÊS

 

“A bigamia consiste em ter uma mulher a mais. A monogamia é a mesma coisa.”

Autor: Oscar Wilde
Tema: CasamentoEsposa