Mark Twain


ENGLISH

 

“When in doubt tell the truth”.

Author: Mark Twain
Topic: Truth, Doubt


DEUTSCH

 

“Im Zweifelsfalle sprich die Wahrheit“.

Autor: Mark Twain
Thema: Wahrheit, Zweifel


ESPAÑOL

 

“Cuando tengas dudas, di la verdad”.

Autor: Mark Twain
Tema: 
Verdad, Duda


FRANÇAIS

 

“En cas de doute dites la vérité”.

Auteur: Mark Twain
Sujet: 
Vèritè, Doute


ITALIANO

 

“In caso di dubbio dite la verità”.

Autore: Mark Twain
Argomento: Verità, Dubbio


POLSKI

 

„Jeśli masz wątpliwości, mów prawdę”.

Autor: Mark Twain
Temat: Prawda, Wątpliwość


PORTUGUÊS

 

“Quando em dúvida, fale a verdade”.

Autor: Mark Twain
Tema: Verdade, Dúvida