John D. Rockefeller


ENGLISH

 

“I believe that every right implies a responsibility; every opportunity, an obligation; every possession, a duty.”

Author: John D. Rockefeller
Topic: 


DEUTSCH

 

“Ich glaube, dass jedes Recht eine Verantwortung, jede Gelegenheit eine Aufgabe und jeder Besitz eine Verpflichtung auferlegt.”

AUTOR: John D. Rockefeller
THEMA:


ESPAÑOL

 

“Creo que cada derecho implica una responsabilidad; cada oportunidad, una obligación; cada posesión, un deber.”

Autor: John D. Rockefeller
Tema:


FRANÇAIS

 

“Je crois que chaque droit implique une responsabilité; chaque opportunité, une obligation; chaque possession, un devoir.”

Auteur: John D. Rockefeller
Sujet:


ITALIANO

 

“Credo che ogni diritto comporti una responsabilità; ogni opportunità un obbligo; ogni possesso un dovere.”

Autore: John D. Rockefeller
ArgomEnTo:


POLSKI

 

“Wierzę, że każde prawo pociąga za sobą odpowiedzialność, każda szansa zobowiązanie, każda własność, obowiązek.”

Autor: John D. Rockefeller
TEMAT:


PORTUGUÊS

 

“Acredito que cada direito implica uma responsabilidade; cada oportunidade uma obrigação; cada posse, um dever.”

Autor: John D. Rockefeller
Tema: