Jim Rohn


ENGLISH

 

“Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present.”

Author: Jim Rohn
Topic: Happiness


DEUTSCH

 

“Glück sollte nicht für die Zukunft zurück gestellt; sondern für die Gegenwart gestaltet werden.”

Autor: Jim Rohn
Thema: Glück


ESPAÑOL

 

“La felicidad no es algo que pospones para el futuro; es algo que diseñas para el presente.”

Autor: Jim Rohn
Tema: Felicidad


FRANÇAIS

 

“Le bonheur n’est pas quelque chose que vous reportez dans l’avenir ; c’est quelque chose que vous concevez dans le présent.”

Auteur: Jim Rohn
Sujet: Bonheur


ITALIANO

 

“La felicità non è qualcosa che postponi per il futuro; è qualcosa che disegni per il presente.”

Autore: Jim Rohn
Argomento: Felicitá


POLSKI

 

“Szczęście nie jest czymś, co zostawiasz na przyszłość; to jest coś, co przeznaczasz na teraz.”

Autor: Jim Rohn
Temat:Szczęście


PORTUGUÊS

 

“A felicidade não é algo que você adia para o futuro, é algo que você projeta para o presente.”

Autor: Jim Rohn
Tema: Felicidade