Bruce Lee


ENGLISH

 

“Knowing is not enough, you must apply; willing is not enough, you must do.”

Author: Bruce Lee
Topic: KnowledgeActionExperience


DEUTSCH

 

“Wissen ist nicht genug; Wir müssen Wissen anwenden können. Der Wille allein reicht nicht; wir müssen handeln.”

Autor: Bruce Lee
Thema: WissenHandlungErfahrung


ESPAÑOL

 

“El saber no es suficiente, debemos aplicarlo. El querer no es suficiente, debemos hacer.”

Autor: Bruce Lee
Tema: ConocimientoAcciónExperiencia


FRANÇAIS

 

“Connaître ne suffit pas. Il faut savoir appliquer. La volonté ne suffit pas. Il faut savoir agir.”

Auteur: Bruce Lee
Sujet: ConnaissanceActionExpérience


ITALIANO

 

“La conoscenza non è sufficiente, dobbiamo applicarla. La volontà non è abbastanza, dobbiamo agire.”

Autore: Bruce Lee
Argomento: ConoscenzaAzioneEsperienza


POLSKI

 

“Sama wiedza nie wystarczy, trzeba umieć ją zastosować. Nie wystarczy chcieć. Trzeba wszystko wprowadzać w życie.”

Autor: Bruce Lee
Temat: WiedzaDziałanieDoświadczenie


PORTUGUÊS

 

“Saber não é o bastante, é preciso aplicar. Querer não é o bastante, é preciso fazer.”

Autor: Bruce Lee
Tema: ConhecimentoAçãoExperiência