Anthony Robbins


ENGLISH

 

“The quality of your life is the quality of your relationships.”

Author: Anthony Robbins
Topic: Life, Friendship


DEUTSCH

 

“Deine Lebensqualität steht in direkter Relation zu deiner Beziehungsqualität.”

Autor: Anthony Robbins
Thema: Leben, Freundschaft


ESPAÑOL

 

“La calidad de tu vida es la calidad de tus relaciones.”

Autor: Anthony Robbins
Tema: Vida, Amistad


FRANÇAIS

 

“La qualité de votre vie est égale à la qualité de vos relations.”

Auteur: Anthony Robbins
Sujet: Vie, Amitié


ITALIANO

 

“La qualità della tua vita è la qualità delle tue relazioni.”

Autore: Anthony Robbins
Argomento: Vita, Amicizia


POLSKI

 

“Jakość Twojego życia sprowadza się do jakości Twoich relacji z innymi ludźmi.”

Autor: Anthony Robbins
Temat: Życie, Przyjaźń


PORTUGUÊS

 

“A qualidade da sua vida é a qualidade de seus relacionamentos.”

Autor: Anthony Robbins
Tema: Vida, Amizade