Woody Allen


ENGLISH

 

“To you I’m an atheist; to God, I’m the Loyal Opposition“.

Author: WOODY ALLEN
TOPIC: God 


DEUTSCH

 

“Für Sie mag ich ein Atheist sein, für Gott bin ich die Loyale Opposition“.

AUTOR: Woody Allen
THEMA: 
Gott


ESPAÑOL

 

“Para tí soy un ateo; para Dios, soy la oposición leal”.

Autor: Woody Allen
Tema: 
Dios


FRANÇAIS

 

“Pour vous, je suis un athée; pour Dieu, je suis l’Opposition Loyale“.

Auteur: Woody Allen
Sujet: 
Dieu


ITALIANO

 

“Per te sono ateo, ma per Dio sono una Leale Opposizione“.

Autore: Woody Allen
ArgomEnTo: Dio


POLSKI

 

„Dla ciebie jestem ateistą, a dla Boga jestem Lojalną Opozycją”.

Autor: Woody Allen
TEMAT: Bóg


PORTUGUÊS

 

“Para você eu sou um ateu; para Deus, sou a Oposição Leal“.

Autor: Woody Allen
Tema: Deus